Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 

Địa chỉ:

 Số 02 - đường Lý Thường Kiệt - TP Cần Thơ.

Điện thoại:

 0710.3820674

Fax:

 0710.3821471

E-mail:

 sokhcn@cantho.gov.vn

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ