Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
 
Giới thiệu

 • Chức năng - Nhiệm vụ
 • Lịch sử hình thành
 • Cơ cấu tổ chức
      • Lãnh Đạo Sở
      • Các phòng chức năng
           • Văn phòng Sở
           • Thanh tra Sở
           • Phòng Kế hoạch Tài chính
           • Phòng Quản lý Khoa học
           • Phòng Quản lý Công nghệ
           • Phòng Sở hữu Trí tuệ
           • Phòng Quản lý An toàn bức xạ và hạt nhân
           • Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
           • Phòng Pháp chế
      • Đơn vị trực thuộc
           • Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
           • Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ
           • Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
           • Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sơ đồ tổ chức
 • Hình ảnh hoạt động
 
Hoạt động Khoa học Công nghệ

 • Đề tài - Dự án Khoa học
      • Thông báo
           • Đề xuất nhiệm vụ KH & CN
           • Kết quả xác định nhiệm vụ KH & CN
           • Tuyển chọn TC, CN chủ trì ĐTDA
      • Tin tức hoạt động
      • Qui trình quản lý Đề tài - Dự án
      • Chương trình XD và PT KH&CN
      • Đề tài dự án
 • Công nghệ
      • Tin tức hoạt động
      • Thủ tục - Biểu mẫu
      • Văn bản pháp quy
 • Sở hữu trí tuệ
      • Tin tức hoạt động
      • Xác lập quyền Sở hữu Trí tuệ
      • Đại diện Sở hữu Công nghiệp
      • Văn bằng SHTT được cấp
      • VB bị đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực
      • Văn bản pháp quy
 • An toàn bức xạ
      • Tin tức hoạt động
      • Cơ sở dịch vụ An toàn Bức xạ
      • Cơ sở X-Quang được cấp phép trên địa bàn Cần Thơ
      • Văn bản pháp quy
 • T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
      • Quản lý tiêu chuẩn chất lượng
      • Quản lý đo lường
      • Công tác kiểm tra
      • Giải thưởng chất lượng quốc gia
      • Đào tạo - Tập huấn
      • Văn bản pháp quy
      • Thông báo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
      • Liên hệ
 • Hàng rào K.Thuật trong T.Mại
      • Giới thiệu
      • Tin tức hoạt động
      • Thông tin cảnh báo
 • Khoa học Công nghệ cơ sở
      • Thông báo
      • Tin tức hoạt động
      • Đề tài dự án cấp Quận/Huyện
      • Văn bản pháp quy
 • Thanh tra
      • Tin tức hoạt động
      • Lĩnh vực thanh tra
      • Văn bản pháp quy
 • Sự kiện Khoa học Công nghệ
 
Hoạt động Hỗ trợ - Phát triển

 • Hội thi sáng tạo KHKT
      • Hội thi sáng tạo kỹ thuật
      • Giải thưởng sáng tạo KHCN
      • Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
 • C.Trình hỗ trợ doanh nghiệp
      • Giới thiệu - Biểu mẫu
      • Hỗ trợ Sở hữu Trí tuệ
      • Đổi mới công nghệ
      • Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng
 • Quỹ phát triển KHCN
      • Thành phố
      • Doanh nghiệp
 
 

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ