Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Xác lập quyền sở hữu trí tuệ
Từ ngày 25/1/2014 đến ngày 25/12/2014, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 299 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 287 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 08 đơn kiểu dáng công nghiệp và 04 đơn sáng chế.
Từ ngày 03/01/2014 đến ngày 31/12/2014, trên địa bàn thành phố có 176 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, 07 kiểu dáng công nghiệp và 01 sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Từ ngày 25/1/2015 đến ngày 25/12/2015, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 421 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 395 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 12 đơn kiểu dáng công nghiệp; 12 đơn sáng chế và 02 giải pháp hữu ích.
Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 31/12/2015, trên địa bàn thành phố có 164 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và 09 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Theo quy định về bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới, một nhãn hiệu có thể xin đăng ký bảo hộ ở dạng đen-trắng, dạng màu hoặc cả đen-trắng lẫn màu sắc.
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/7/2014, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 136 đơn nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và 01 đơn kiểu dáng công nghiệp được Cục SHTT chấp nhận.
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 24/6/2014, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 86 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, 01 sáng chế và 01 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Từ ngày 24/5/2013 đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn thành phố có 93 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, 06 sáng chế và 08 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
Từ ngày 26/6/2013 đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 161 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 150 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 07 đơn kiểu dáng công nghiệp; 03 đơn sáng chế và 01 giải pháp hữu ích.
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 23/05/2013, trên địa bàn thành phố có 84 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và 04 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
[1] 2 Tiếp

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ