Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Giới thiệu Văn phòng TBT
 

      Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;

      Căn cứ Quyết định số 2187/2005/QĐ-UBND ngày 4 tháng 10 năm 2006 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc thành lập văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Thành phố Cần Thơ ;

      Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-SKHCN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Thành phố Cần Thơ;

      Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thành phố Cần Thơ (gọi tắt văn phòng TBT-Cần Thơ) thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong mạng lưới. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp ở địa phương, đảm bảo hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp được ban hành và thực hiện công khai, minh bạch, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các quy định của Hiệp định TBT, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia.

      Văn phòng TBT-Cần Thơ (ký hiệu là TBT-CT) đặt tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Cần Thơ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ