Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Đề xuất nhiệm vụ KH & CN
Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo quý cơ quan, doanh nghiệp đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2017 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
Biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014.
Để phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ năm 2013 và những năm tiếp theo
Căn cứ vào quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND TP.Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2012.
Công văn thông báo đề xuất Đề tài/ Dự án năm 2012
Thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ năm 2011 của các Sở ngành, Viện, Trường và đơn vị liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị và nhà khoa học đề xuất nhiệm vụ KHCN 2011.
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2011 đề xuất tập trung vào các định hướng phát triển

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ