Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

                                                               Thanh tra Sở                

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Thanh tra chuyên ngành thuộc hệ thống thanh tra Nhà nước, chịu trách nhiệm thực hiện chức năng thanh tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo luật định; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của Lãnh đạo Sở; chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn của Thanh tra Nhà nước thành phố và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Nhiệm vụ: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của thành phố kiểm tra, thanh tra các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về khoa học và công nghệ.

Thực hiện các công tác thanh, kiểm tra khác khi có chỉ đạo của BGĐ Sở.

- Biên chế: 04      

- Bố trí chức danh:

+ Chánh Thanh tra: Lãnh đạo, điều hành chung về công tác thanh tra KHCN; phụ trách lĩnh vực thanh tra đối với các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, các đề tài - dự án khoa học công nghệ.

+ 01 Phó Chánh Thanh tra: Giúp việc cho Chánh Thanh tra; phụ trách công tác thanh tra về tiêu chuẩn- đo lường- chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ- hạt nhân; xử lý các vi phạm sau thanh tra.

+ 01 Thanh tra viên: Phối hợp với các Sở, ban ngành địa phương tham gia các đoàn thanh tra do Giám đốc Sở hoặc Chánh thanh tra giao.

+ 01 Thanh tra viên: Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; thực hiện công tác báo cáo, lập kế hoạch thanh tra định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ