Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 


STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   50/2005/QH1129/11/2005Luật Sở hữu trí tuệ
2   89/2006/NĐ-CP30/09/2006Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa
3   105/2006/NĐ-CP22/09/2006Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
4   106/2006/NĐ-CP22/09/2006Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
5   01/2008/TT- BKHCN25/02/2008Thông tư Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
6   22/2009/TT-BTC04/02/2009Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
7   09/2007/TT-BKHCN06/04/2007Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
8   132/2008/NĐ-CP31/12/2008Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
9   13/2012/NĐ-CP02/03/2012Ngày 2/3/2012 Chính phủ đã ban hành nghị định số 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến
10   04/2012/TT-BKHCN13/02/2012Ngày 13/02/2012 Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngầy 22/7/2011
Trang: 1 2 3 4

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ