Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

STT

TÊN CƠ SỞ

1

Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường

2

Phân viện Phòng chống vũ khí NBC

3

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

4

Công ty Ứng dụng và Phát triển công nghệ (NEAD)

5

Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân Hà Nội

6

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

7

Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh

8

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Viện Nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động)

9

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tỉnh Tiền Giang

10

Trung tâm kỹ thuật và Ứng dụng công nghệ Cần Thơ

11

Công ty Thiết bị và Môi trường PT.

12

Công ty Dịch vụ Khoa học và Sở hữu trí tuệ MEKONG

13

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

14

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ