Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Đại diện Sở hữu công nghiệp
Danh sách các cá nhân đủ điều kiện hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 30/11/2016.
Danh sách các cá nhân đủ điều kiện hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/6/2015
Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/6/2015.
Danh sách các tổ chức đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/10/2014.
Danh sách các cá nhân đủ điều kiện hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 10/10/2014
Danh sách cá nhân đã tham dự kiểm tra nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 01/11/2013
Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đủ điều kiện hành nghề được cập nhật đến ngày 01/11/2013.
Danh sách cá nhân đã tham dự kiểm tra nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 15/01/2013.
Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang còn đủ điều kiện hành nghề cập nhật đến ngày 15/01/2013
Danh sách cá nhân đã tham dự kiểm tra nghiệp vụ và được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp được cập nhật đến ngày 24/8/2012
[1] 2 Tiếp

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ