Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

---------------oo00oo--------------

I. Chức năng:

  • Quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học và nghệ thuật); an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

 II. Nhiệm vụ chính:

  • Xây dựng và triển khai các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tổ chức quản lý các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển công nghệ do nhà nước cấp kinh phí.
  • Tổ chức tuyển chọn và phê duyệt các nhiệm vụ cụ thể và các cá nhân phụ trách nhằm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố. Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.
  • Quản lý công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm và hành hóa; quản lý các hoạt động sáng kiến, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thẩm định và giám định về công nghệ các dự án đầu tư; đánh giá trình độ công nghệ.
  • Quản lý các dự án công nghệ thông tin.
  • Tổ chức họat động tư vấn - dịch vụ thông tin tư liệu khoa học và công nghệ.
  • Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X quang y tế; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
  • Là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố. Liên kết hợp tác với các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ.

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ