Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 

 

 

 

Ban Giám Đốc 

 

Giám đốc

TS. Trần Ngọc Nguyên

Điện thoại

DĐ: 0913 817 981    Tel: 0710.3820672

Phó giám đốc

Ths. Trần Hoài Phương

Điện thoại

DĐ:  0919 409 096

Phó giám đốc

Ths. Trần Đông Phương An

Điện thoại

DĐ: 0985 803 049

Phó giám đốc        

Điện thoại

Ths. Trương Hoàng Phương
DĐ: 0949 383 249

 

Văn phòng Sở 

Chánh Văn phòng

Ths.Phạm Hoàng Dũng

Điện thoại

DĐ: 0918322223    Tel: 0710.3820674

Phó Chánh Văn Phòng                         

Điện thoại

Cn.Lâm Ngọc Thùy

DĐ: 0918019879

 

Thanh tra 

 

Chánh Thanh tra

Ths.Trần Đông Phương An (PGĐ Sở kiêm nhiệm)

Điện thoại

DĐ: 0985803049      Tel: 0710.3819309

 

Phòng kế hoạch tài chính 

Trưởng phòng

Cn.Trương Thị Xuân Thanh

Điện thoại

DĐ: 0914866139       Tel: 0710.3819729

   

 

 

Phòng quản lý khoa học

Trưởng phòng

ThS.Bùi Hồng Xa

Điện thoại

DĐ: 0939330424       Tel: 0710.3821913

   

 

Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

Trưởng phòng

Ths.Nguyễn Văn Ngọc

Điện thoại

DĐ: 0913785021      Tel: 0710.3819308

   

 

Phòng quản lý chuyên ngành

Trưởng phòng

Ths.Trần Thị Thanh Điệp

Điện thoại

DĐ: 0919132404        Tel: 0710.3829632

 

 

Phòng quản lý KH&CN cơ sở

Trưởng phòng

Cn. Nguyễn Thanh Hồng

Điện thoại

DĐ: 0918368676        Tel: 0710.3819070

 

 

Chi cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 

Chi cục trưởng

Cn. Nguyễn Minh Thương

Điện thoại

DĐ: 0913816523       Tel: 0710.3823566

Phó chi cục trưởng  Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại DĐ: 0918549297
Phó chi cục trưởng Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại DĐ: 0918998227

 

Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ

Giám đốc

Ths.Vũ Minh Hải

Điện thoại

DĐ: 0913617372   Tel: 0710.3824031

Phó Giám đốc

Cn.Nguyễn Hoàng Oanh

Điện thoại

DĐ: 0909227879    Tel: 0710.3824031

Phó Giám đốc Ths. Lê Nguyễn Trung Khanh
Điện thoại DĐ: 0916456477  

 

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Giám đốc

Ths.Hoàng Hữu Toàn

Điện thoại

DĐ: 0908786445       Tel: 0710.3830353

Phó Giám đốc

Ks.Đặng Thành Tài

Điện thoại

DĐ: 0909223056       Tel: 0710.3830353    

Phó Giám đốc

Cn.Lương Viễm Phúc

Điện thoại

DĐ: 0919025650       Tel: 0710.3830353 

 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 

Giám đốc

Ths.Trương Hoàng Phương

Điện thoại

DĐ: 0949 383 249  Email: thphuong@cantho.gov.vn
                            hphuongct2003@yahoo.com

Phó Giám đốc  Ths. Nguyễn Thị Tố Uyên
   DĐ: 0918782789

 

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ