Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 


STTXemSố ký hiệuNgày kýTrích yếu
1   190 /HD-SKHCN20/04/2010Hướng dẫn về việc thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện
2   81/2002/NĐ-CP17/10/2002Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
3   85/2004/TTLT-BTC-BKHCN20/08/2004Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí
4   44/2007/TTLT-BTC-BKHCN07/05/2007Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
5   05/2008/TTLT-BKHCN-BNV18/06/2008Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
6   13/2004/QĐ-BKHCN25/05/2004Quyết định của Bô Trưởng BỘ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước"
7   24/2006/QĐ-BKHCN30/11/2006Quyết định Ban hành “Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010”
8   03/2007/QĐ-BKHCN16/03/2007Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
9   03/2007/QĐ-BKHCN16/03/2007Quy chế Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
10   10/2007/QĐ-BKHCN11/05/2007Quyết định Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước”
Trang: 1 2

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ