Thẩm định “Dự án trạm xử lý nước rỉ rác công suất 100 m3/ngày.đêm tại khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng”
Ngày 04/8/2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập hội đồng thẩm định “Dự án trạm xử lý nước rỉ rác công suất 100 m3/ngày đêm tại khu xử lý chất thải rắn Đông Thắng” do Công ty Cổ ...

  Hội thảo Giống cây trồng và Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Cần Thơ”

  Xét duyệt dự án tham gia chương trình đổi mới công nghệ "Cải tiến lò đốt rác sinh hoạt để nâng cao hiệu quả xử lý rác thải tại khu xử lý chất thải rắn huyện Cờ Đỏ"

  Tập huấn "Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ"

  Thẩm định công nghệ dự án "xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN Thốt Nốt giai đoạn 2, công suất 2500 m3/ngày đêm và cải tạo giai đoạn 1, công suất 2500 m3/ngày đêm"