Sự kiện Kết nối Cung – Cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ ngày 27-28 tháng 6 năm 2017
Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 27 - 28/06/ 2017 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ, địa chỉ: 108A Lê Lợi Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

  Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

  Nghiệm thu kết quả đề tài "Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Cần Thơ"

  Nghiệm thu dự án “Đổi mới công nghệ thiết bị dây chuyền sản xuất phân bón NPK 3 màu công suất 20-25 tấn/giờ”

  Xét duyệt dự án “Ứng dụng công nghệ điện tử và công nghệ thông tin vào hệ thống giám sát lưu lượng và áp lực nước trên mạng lưới cấp nước”