Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố Cần Thơ
Ngày 19/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trên nền tảng mã nguồn mở phục vụ xây dựng mô hình triển khai các ứng dụng ...

  Khai mạc Hội nghị Quan chức tài chính cao cấp APEC 2017

  Big Data và tầm quan trọng đối với các startup Việt

  Sáng nay chuyên gia giải đáp mã số mã vạch với chất lượng và an toàn thực phẩm

  Đầu tư vào CNTT&TT tạo nền tảng, động lực tăng trưởng bền vững