SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
20/06/2012 16:38
Nhằm đánh giá tình hình ghi nhãn hàng hóa và chất lượng sản phẩm điện, điện tử; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường.
26/04/2012 16:38
Nhằm tăng cường công tác quản lý đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, từ 19/3 đến 06/4/2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về đo lường, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại 28 cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
05/04/2012 10:05
Nhằm phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật về lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu,từ 19/3 đến 06/04/2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ đã tổ chức đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu đối với 26 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Trang: Trước 1 2
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ