SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
04/08/2012 15:06
Tuần thứ 31 năm 2012
28/07/2012 06:41
Tuần thứ 30 năm 2012
21/07/2012 15:42
Tuần thứ 29 năm 2012
17/07/2012 08:16
Tuần thứ 28 năm 2012
17/07/2012 08:22
Tuần thứ 28 năm 2012
08/07/2012 09:50
Tuần thứ 27 năm 2012
30/06/2012 21:47
Tuần thứ 26 năm 2012
23/06/2012 21:44
Tuần thứ 25 năm 2012
16/06/2012 22:31
Tuần thứ 24 năm 2012
11/06/2012 07:58
Tuần thứ 23 năm 2012
03/06/2012 21:24
Tuần thứ 22 năm 2012
27/05/2012 20:37
Tuần thứ 21 năm 2012
19/05/2012 22:40
Tuần thứ 20 năm 2012
13/05/2012 11:43
Tuần thứ 19 năm 2012
05/05/2012 23:35
Tuần thứ 18 năm 2012
Trang: Đầu Trước ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ