SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
12/09/2011 08:09
Tuần thứ 35 năm 2011
05/09/2011 15:49
Tuần thứ 34 năm 2011
28/08/2011 19:40
Tuần thứ 33 năm 2011
22/08/2011 07:42
Tuần thứ 32 năm 2011
15/08/2011 07:38
Tuần thứ 31 năm 2011
11/08/2011 10:08
Tuần thứ 30 năm 2011
31/07/2011 23:28
Tuần thứ 29 năm 2011
24/07/2011 22:43
Tuần thứ 28 năm 2011
18/07/2011 08:53
Tuần thứ 27 năm 2011
12/07/2011 10:00
Tuần thứ 26 năm 2011
03/07/2011 22:54
Tuần thứ 25 năm 2011
28/06/2011 09:49
Tuần thứ 24 năm 2011
20/06/2011 08:24
Tuần thứ 22 năm 2011
13/06/2011 09:18
Tuần thứ 22 năm 2011
03/06/2011 17:01
Tuần thứ 22 năm 2011
Trang: Đầu Trước ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ