SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
03/06/2011 17:01
Tuần thứ 22 năm 2011
30/05/2011 16:14
Tuần thứ 21 năm 2011
20/05/2011 16:48
Tuần thứ 20 năm 2011
13/05/2011 20:42
Tuần thứ 19 năm 2011
06/05/2011 16:40
Tuần thứ 18 năm 2011
04/05/2011 07:52
Tuần thứ 17 năm 2011
16/04/2011 20:15
Tuần thứ 15 năm 2011
01/04/2011 17:02
Tuần thứ 13 năm 2011
26/03/2011 13:04
Tuần thứ 12 năm 2011
21/03/2011 08:25
Tuần thứ 11 năm 2011
11/03/2011 18:20
Tuần thứ 10 năm 2011
04/03/2011 16:10
Tuần thứ 9 năm 2011
25/02/2011 16:04
Tuần thứ 8 năm 2011
18/02/2011 16:44
Tuần thứ 7 năm 2011
24/01/2011 09:14
Tuần thứ 4 năm 2011
Trang: Đầu Trước ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ