SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
14/06/2022 09:11
Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, các cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, chống lại sự phá hoại tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
14/06/2022 09:17
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố, trong 5 năm qua, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác tập hợp, giáo dục thanh niên trên không gian mạng, trong đó có các giải pháp góp phần ngăn chặn, đấu tranh phản bác các sản phẩm văn hóa, truyền thông độc hại trên không gian mạng góp phần bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng.
14/06/2022 10:02
(TG) - Phát hiện sớm, chọn đúng người tài; thật sự trọng dụng người tài; tạo môi trường thuận lợi để người tài phát huy sáng tạo; biết dùng người tài đúng lúc, đúng việc, đúng chỗ; có chính sách đãi ngộ xứng đáng... là một phần của khâu đột phá trong công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
14/06/2022 09:53
(TG) - Ở Việt Nam, việc đấu tranh chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể họ là ai, đã và đang đảm nhiệm chức vụ gì, dù nghỉ hưu hay đang đương nhiệm, từ Trung ương đến địa phương… là để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị.
09/06/2022 15:43
Sáng ngày 09/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ. Tổ thẩm định do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Trường đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
09/06/2022 10:58
Sáng ngày 08/6/2022, Thành ủy Cần Thơ đã chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
06/06/2022 14:22
Nhằm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả trên địa bàn thành phố để thể hiện rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, công việc chuyên môn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
06/06/2022 14:12
Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn Cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. với sự tham dự của khoảng 80 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành, đại diện các hội, đoàn thể, viện, trường, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố.
01/06/2022 14:57
Sáng ngày 1/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì dự án sở hữu trí tuệ “Xây dựng, khai thác và phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với sản phẩm thuộc Chương trình OCOP năm 2022-2025” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ. Hội đồng do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch. Ông Nguyễn Tấn Nhơn làm chủ nhiệm dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện dự án.
31/05/2022 11:27
Sáng ngày 30/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh để tạo phân bón hữu cơ từ phế thải rau củ quả trong phát triển canh tác rau sạch”. Hội đồng do ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa làm chủ nhiệm. Trường đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.
29/05/2022 17:03
Chiều ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại TP. Cần Thơ”. Hội đồng do ông Trần Đông Phương An- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị là chủ nhiệm. Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.
27/05/2022 10:54
Sáng ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ”. Hội đồng do ông Trương Hoàng Phương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch Hội đồng. Ths. Đoàn Thị Hồng Quyên làm chủ nhiệm. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ là cơ quan chủ trì.
21/05/2022 23:09
Chiều ngày 20/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống du lịch thông minh để thu hút du khách đến thành phố Cần Thơ”. Tổ thẩm định do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng, PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao - Chủ nhiệm đề tài, Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.
20/05/2022 09:39
Chiều ngày 19/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định kinh phí Dự án KHCN “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch sông (Macrognathus siamensis)”. Tổ thẩm định do ông Trần Đông Phương An – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm tổ trưởng, TS. Nguyễn Quang Trung - chủ nhiệm dự án, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện dự án.
18/05/2022 15:31
Sáng ngày 17/5/2022, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026 với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ