SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
22/09/2021 15:34
Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cho dự án nêu trên.
22/09/2021 15:30
Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cho dự án nêu trên.
04/08/2021 16:43
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2022 đính kèm).
31/05/2021 09:29
Để phục vụ công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật đến người dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình khoa học và công nghệ đạt hiệu quả, thúc đẩy khoa học và công nghệ quận phát triển. Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt trân trọng thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau:
12/05/2021 10:21
Quyết định số 290/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ
06/03/2021 20:19
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
25/02/2021 16:15
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
22/02/2021 08:51
Căn cứ Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
18/02/2021 10:38
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011.
18/02/2021 10:26
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.
04/02/2021 09:05
Ngày đăng 04/02/2021
26/01/2021 16:09
Thông báo số 265 /TB-SHTT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hoàn trả phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
19/11/2020 09:09
Ngày đăng 19/11/2020
19/11/2020 09:16
Ngày đăng 19/11/2020
23/10/2020 10:09
Thông tư Số 04/2020/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ