SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
18/02/2019 08:22
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020
11/02/2019 15:11
Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 3685/QĐ-BKHCN Ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0.
29/11/2018 08:45
Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).
12/11/2018 08:15
Kế hoạch nhằm phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sâu rộng về nội dung của các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, các văn bản của Trung ương và địa phương; Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.
29/10/2018 10:38
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
28/09/2018 09:03
Thực hiện Công văn số 785/UBND-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
05/09/2018 15:53
Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 2546/QĐ-BKHCN Ban hành Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
20/08/2018 09:38
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 2075.
31/07/2018 15:51
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019.
05/07/2018 08:56
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
15/03/2018 08:39
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài: Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ.
09/03/2018 10:10
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.
22/02/2018 14:28
Căn cứ Công văn số 4391/BKHCN-ĐP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019
02/11/2017 09:38
Danh sách các nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện và danh sách các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
31/10/2017 23:10
Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 và phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ