SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
28/02/2011 07:53
theo quy định tại thông tư số 08/ 2009/ TT-BKHCN
28/02/2011 07:47
Đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/ BKHCN
24/02/2011 15:01
Ngày 16 tháng 2 năm 2011, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BCT về việc Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.
14/02/2011 18:37
Danh sách mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy đã chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN (tính đến ngày 14/2/2011)
14/02/2011 18:40
Danh sách các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cập nhật đến ngày 09/02/2011)
14/02/2011 18:35
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách các tổ chức thử nghiệm được chỉ định tạm thời thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng (cập nhật đến ngày 9/2/2011). Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
20/01/2011 08:44
Ngày 4 tháng 1 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 01/2011/TT-BTTTT công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
17/01/2011 14:47
Ngày 21/9/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (QCVN 4:2009/BKHCN).
22/11/2010 14:26
Ước thực hiện cả năm 2010
13/10/2010 17:35
Tháng 09 năm 2010
10/06/2010 10:10
Danh sách các tổ chức, mũ bảo hiểm được chứng nhận
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ