SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 09/10/2017 đến 13/10/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 09/10/2017 đến 13/10/2017)

Tuần 40

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

09/10/2017

- 8h, họp giao ban – Tại Hội trường VP Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 14h, họp Đảng ủy mở rộng – Tại HT VP Sở (Mời các Đ/c trong BCH, Bí thư các Chi bộ dự)

Thứ ba 10/10/2017

- 7h30, dự HN sơ kết công tác 9 tháng năm 2017 và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017 – Tại HT Các ban xây dựng Đảng Thành ủy (GĐ)

- 7h30, dự HN đánh giá phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3… - Tại HT Ban tôn giáo - Sở Nội vụ (BGĐ, CVP, Đ/c Đạo – Chi cục TĐC)

- 14h, họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài “Phân lập và tạo sản phẩm sinh học nấm rễ…” – Tại HT VP Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

- 14h, làm việc với Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc – Tại Văn phòng Thành ủy (PGĐ An)

Thứ tư

11/10/2017

- 8h, dự HN sơ kết công tác thu thuế quý III… - Tại HT Cục thuế TP. Cần Thơ (Chi cục TĐC)

- 13h, dự nghiệm thu đề tài khoa học – Tại P.3, Lầu 2, nhà điều hành ĐHCT khu II (GĐ)

Thứ năm

12/10/2017

- 8h30, dự Hội thảo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – công nghiệp 4.0 – Tại Hà Nội (GĐ, P.QLCN&TTCN) (Từ ngày 12.10 đến 13.10)

 - 8h, tiếp công dân quý IV năm 2017 – Tại UBND xã Tân Thới (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, họp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ – Tại Văn phòng Thành ủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ sáu

13/10/2017

- 8h30, dự hội thảo công nghệ phát điện từ chất thải – Tại Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Nội (GĐ, P.QLCN&TTCN)

- 8h, dự Chương trình kết nối thương mại – Tại Hiệp hội Doanh nghiệp (PGĐ Hoàng Phương)

- 7h30, dự khai mạc Hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 – Tại HT TT Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ (Đ/c Thùy - CTCĐ)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

 Ghi chúĐề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ