SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ 30/10/2017 đến 03/11/2017)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ 30/10/2017 đến 03/11/2017)

THỨ HAI: ngày 30/10/2017

- 8h, họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ - Tại phòng họp số 6, VP UBND TPCT (GĐ, CVP)

- 13g30 nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ ép gia nhiệt sản xuất bún gạo…” – Tại Hội trường Sở (PGĐ An, P.QLCN&TTCN,TTTT)

- 15g30 dự xét duyệt dự án “Ứng dụng công nghệ điều khiển và cảm biến trọng lượng để tự động hóa dây chuyền cân đóng bao trong quy trình sản xuất gạo” – Tại Hội trường Sở (PGĐ An, P.QLCN&TTCN)

THỨ BA: ngày 31/10/2017

- 8g00 dự hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội” – Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCT (GĐ)

- 8h, họp phiên họp thường kỳ tháng 10/2017 – Tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)!

- Dự Hội nghị “Triển khai Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 vùng Tây Nam Bộ” – Tại UBND tỉnh Kiên Giang (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, TTUD) (Từ ngày 31/10 đến 01/11)

- 13g30 dự Hội nghị giao ban KH&CN các quận huyện lần thứ XIII - Tại Hội trường Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng/đơn vị)

- 14h, họp góp ý hồ sơ xây dựng Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ – Tại VP UBND TP (Đ/c Thanh TP. KHTC)

THỨ TƯ: ngày 01/11/2017

- 8h, Hội đồng nghiệm thu đề tài Xác định và đề xuất giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 (GĐ, P.QLKH, TTTT)

- 18h30, dự lễ Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch quận Ô Môn – Tại TTVH-TT Quận Ô Môn (PGĐ Hoàng Phương, P.KHCS)

- PGĐ An đi học (Từ 01.11 đến 03.11)

THỨ NĂM: ngày 02/11/2017

- 7h, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc – Tại UBND xã Thới Tân (GĐ)

- 13h, dự buổi ký kết chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và trường ĐHCT giai đoạn 2018-2023…- Tại TT Văn hóa và hội nghị tỉnh Sóc Trăng (GĐ)

- 13g30 dự Hội thảo báo cáo tổng hợp kết quả xây dựng Đề án “Hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp…” – Tại Sở Công thương (P.QLCN&TTCN)

THỨ SÁU: ngày 03/11/2017

- 8h, dự Hội nghị sơ kết công tác XDCB 9 tháng đầu năm – Tại HT UBND TP (BGĐ)!

- 8h, dự Hội thảo góp ý dự thảo quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu “Gạo Việt Nam” – Tại KS Fortuneland Cần Thơ (Đ/c Điệp TP. QLCN)

- 14h, tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ - Tại phòng họp số 3, VP UBND TP (GĐ, CVP)

- 15h, dự lễ bế mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch quận Ô Môn – Tại TTVH-TT Quận Ô Môn (PGĐ Hoàng Phương, P.KHCS)

- 18h30, dự lễ khai mạc Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 3 tại Cần Thơ – Tại CV Lưu Hữu Phước, TPCT (PGĐ Hoài Phương, VP Sở)

Lịch trực cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chúĐề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ