SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thông báo số 68/TB-PKT v/v nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp huyện bổ sung năm 2017 của phòng Kinh tế Ô Môn
Theo Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, về phát triển vườn cây ăn trái trên địa bàn quận Ô Môn giai đoạn 2016 - 2020. Qua tổng hợp sơ bộ, tình hình canh tác vườn cây ăn trái tại địa phương đang tập trung các giống như: Cam Xoàn, Nhãn Ido, Mãng Cầu Xiêm… ở phường Thới An và phường Thới Long (cặp theo tuyến Sông Hậu). Hiện nay, nhà vườn có nhu cầu được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo quy trình an toàn và ổn định đầu ra của sản phẩm.

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học tham gia đề xuất dự án khoa học và công nghệ cấp huyện phục vụ nhu cầu cấp thiết nêu trên.

Phiếu đề xuất theo mẫu đính kèm (BM03-ĐXDA) và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Kinh tế quận Ô Môn, Trụ sở UBND quận Ô Môn, Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Thời hạn nhận phiếu đề xuất: đến hết ngày 31/03/2017

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Kinh tế quận Ô Môn, điện thoại 0292 3 861927, hộp thư điện tử: kinhte_omon@cantho.gov.vn

Vắn bản đính kèm

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ