SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (Từ 06/11/2017 đến 10/11/2017)
Tuần 44

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

06/11/2017

- 8h, họp giao ban – Tại Hội trường VP Sở (mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 14h, họp Chi bộ Văn phòng Sở - Tại HT Sở (Mời các Đ/c Đảng viên dự)

Thứ ba   07/11/2017

- Giám đốc đi công tác ngoài thành phố

- PGĐ An đi học (Từ ngày 07.11 đến ngày 10.11)

Thứ tư

08/11/2017

- Dự hội nghị về quản lý Sở hữu trí tuệ năm 2017 – Tại Ninh Thuận (GĐ) (Từ ngày 08.11 đến 10.11)

- 8h, dự hội thảo khoa học Liên kết xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL – Tại TT dịch vụ việc làm thanh niên (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, dự hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng – Tại HT Sở TT&TT ( Đ/c Kha - P.QLKH, Đ/c Điền - TTTT)

- Lớp tập huấn chuyển giao sản phẩm nghiên cứu đề tài “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS…” – Tại HT Sở (P.QLCN&TTCN) (Từ ngày 08.11 đến 10.11)

- 13h30, dự diễn tập an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước – Tại HT Thành Ủy (CVP)

Thứ năm

09/11/2017

- Dự triễn lãm – Tư vấn ứng dụng chuyển giao công nghệ vùng ĐBSCL – Tại Vườn ươm công nghệ công nghiệp VN-HQ (PGĐ Hoàng Phương, TTUD) (Từ ngày 09.11 đến 10.11)

- Tiếp xúc cử tri – Tại huyện Phong Điền (PGĐ Hoài Phương)(Cả ngày)

Thứ sáu

10/11/2017

- 8h, họp Đảng ủy – Tại HT Sở (Mời các Đ/c trong BCH Đảng ủy dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chúĐề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ