SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 (Từ 20/11/2017 đến 24/11/2017)
Tuần 46

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

20/11/2017

- 8h, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 8h, dự buổi khảo sát Dự án điều tra năm 2017 – Tại UBMTTQVN TP Cần Thơ (Đ/c Điệp – P.QLCNg)

- 14h, thẩm định nội dung, kinh phí dự án ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước nuôi thăm canh lươn đồng tại TPCT – Tại HT Sở (PGĐ An, P.QLKH)

Thứ ba   21/11/2017

- 7h30, Làm việc với đoàn giám sát về xây dựng và thực hiện Đề án VTVL …– Tại HĐND thành phố (PGĐ An, CVP)

- 14h, Hội đồng xét giao đề tài “Nghiên cứu sự biến đổi HPV-DNA…” – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

Thứ tư

22/11/2017

- Tham dự sự kiện KH&CN “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” – Tại Đà Nẵng (PGĐ Hoàng Phương, TT ƯD) (Từ ngày 22.11 đến 24.11)

- 8h30, dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan – Tại TP Hồ Chí Minh (P. KHTC)

- 14h, Hội đồng nghiệm thu dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ”- Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

Thứ năm

23/11/2017

- 8h, họp phiên thường kỳ UBND TP tháng 11 năm 2017 – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 7h30, tập huấn công tác diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân – Tại BQL các KCX &CN Cần Thơ (PGĐ An, P.QLCN)

- 14h, họp thẩm định kinh phí dự án đổi mới công nghệ (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, P.KHTC)

- 13h30, họp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP (Ban đô thị) – Tại HĐND TP (P.QLCN&TTCN)

Thứ sáu

24/11/2017

- 8h, dự Hội thảo “Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu ở ĐBSCL-lần 3 – Tại TT học liệu, ĐHCT (GĐ)

- 7h30, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân – Tại BQL các KCX &CN Cần Thơ (BGĐ, P.QLCN)

- 8h, dự khai mạc hội thảo liên kết và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN vùng ĐBSCL- Tại TTTT (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, dự hội thảo “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: cơ hội và thách thức” – Tại TT Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ (Đ/c Duyên – P.QLCS)

- 14h, Hội đồng nghiệm thu đề tài “ Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị tại TPCT” – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

- 14h, họp v/v Cty TNHH Đầu tư BPA ASIA đề xuất đầu tư thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng công nghệ đèn LED… - Tại Sở Công Thương (P.QLCN&TTCN)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ