SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 (Từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)
Tuần 49

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai   11/12/2017

- 14h, Hội đồng tuyển chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ, hỏi đáp thủ tục hành chính tại thành phố Cần Thơ” – Tại HT Sở (PGĐ An, P.QLKH, TTTT)

Thứ ba   12/12/2017

- 8h, dự hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2018 – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 14h, Hội đồng tuyển chọn đề tài “Ly trích bromelain từ phế phẩm khóm (Ananas) ứng dụng sản xuất bột giàu đạm từ vỏ tôm dùng trong chăn nuôi”- Tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, TTTT)

- 14h, dự hội nghị góp ý các kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 – Tại Sở Nội vụ (CVP)

Thứ tư   13/12/2017

- 7h30, họp đánh giá, phân loại Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở (Mời tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

- PGĐ An đi học (Từ 13.12 đến 15.12)

- 14h, thẩm định nội dung, kinh phí đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm chức năng bột gạo mầm” – Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH)

Thứ năm   14/12/2017

- 8h, Hội đồng tuyển chọn đề tài ““Hỗ trợ nâng cao năng lực khởi nghiệp và hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Cần Thơ”- Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

- Từ ngày 14 - 15.12, Dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết của Thành ủy – Tại HT Thành ủy (Các Đ/c Ủy viên BCH chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, trừ các Đ/c đã học ngày 29-30.11)

- 14h, Hội đồng tuyển chọn đề tài “Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của thành phố Cần Thơ định hướng đến năm 2030” – Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Thứ sáu 15/12/2017

- 7h30, Tiếp công dân – Tại VP Sở (BGĐ)

- 13h30, Tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2017, gặp mặt Đảng viên 6 tháng cuối năm và hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ - Tại HT Sở (Mời các Đ/c Đảng viên trong Đảng bộ Sở dự)

- 13h30, dự triển khai chi tiết kiến trúc chính quyền điện tử TP Cần Thơ, phiên bản 1.0 – Tại HT Sở TTTT (PGĐ Hoàng Phương, VP Sở)

Thứ bảy   16/12/2017

- Nghỉ

Chủ nhật   17/12/2017

- 12h, PGĐ An đi thi – Tại TP HCM

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ