SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Từ 08/01/2018 đến 12/01/2018)
01

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

08/01/2018

- 8h, họp Đảng ủy – Tại HT Sở (Mời các Đ/c trong BCH dự)

- 14h, GĐ đi công tác Hà Nội.

- 14h, họp HĐ thẩm định Chỉ số CCHC các cấp và tổ giúp việc – Tại HT Sở Nội vụ (PGĐ An, Đ/c Đạo – CCTĐC)

Thứ ba   09/01/2018

- 8h, dự tập huấn “Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; thẩm định chuyển giao công nghệ và định giá công nghệ” – Tại Cục công tác phía Nam (P. QLCN&TTCN, BGĐ) (Từ ngày 09.01 đến 10.01)

- 8h, dự Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ Năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 – Tại Bộ KH&CN, Hà Nội (GĐ)

- 8h, dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 – Tại HT Bộ chỉ huy quân sự TP (PGĐ An)

Thứ tư

10/01/2018

- 8h, dự hội thảo “Quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất các dự án năm 2019 thuộc chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025” – Tại Hà Nội (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH, TTUD)

Thứ năm

11/01/2018

8h, họp chi bộ Văn phòng Sở - Tại HT sở ( Mời các Đ/C Đảng viên dự)

- 13h30, dự Hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2017 – Tại HT Sở Công Thương (PGĐ An)

- 14h, làm việc với BCĐ IPP2 về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố - Tại KS Nesta, Cần Thơ (GĐ, PGĐ Hoài Phương, TTTT)

Thứ sáu

12/01/2018

- 07g30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của phòng QLKH – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 08g30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của phòng QLCN&TTCN – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 09h30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của phòng Chuyên ngành – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 10g30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của phòng Thanh tra – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 13g30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của Chi cục TCĐLCL – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 14g30 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL - Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 15g00 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của Trung tâm Ứng dụng TBKH&CN – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

- 16g00 họp bảo vệ kế hoạch năm 2018 của Trung tâm Thông tin KH&CN – Tại HT VP Sở (BGĐ, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc dự)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ