SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02(Từ 15/01/2018 đến 19/01/2018)
Tuần thứ 02

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

15/01/2018

- 8h, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 8h, họp trao đổi nội dung chuẩn bị làm việc với đoàn công tác UN-Habitat  – Tại Sở Xây dựng (P.QLCN&TTCN)

Thứ ba   16/01/2018

- 7h30, báo cáo công tác với Bí thư Thành ủy – Tại HT Sở (BGĐ, trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục, GĐ Trung tâm dự)

- 8h, họp trao đổi nội dung chuẩn bị làm việc với đoàn công tác UN-Habitat  – Tại Sở Xây dựng (P.QLCN&TTCN)

- 14h, dự tọa đàm trao đổi về thực trạng ứng dụng khoa học  công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ – Tại HT UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, làm việc với UBND quận Bình Thủy (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ tư

17/01/2018

- 14h, dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn TPCT – Tại HT Sở Công Thương (Chi Cục TĐC)

Thứ năm

18/01/2018

- Làm việc bình thường

Thứ sáu

19/01/2018

- 7h30, triển khai Nghị quyết TW 6 – Tại HT Trung tâm thông tin KH&CN (Mời tất cả Đảng viên, công chức, viên chức dự) (Cả ngày)

- 7h30, dự HN BCH mở rộng, tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 – Tại Nhà khách Đoàn 30 (PGĐ An)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ