SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (Từ 22/01/2018 đến 26/01/2018)
Tuần 03

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

22/01/2018

- 7h30, dự Hội thảo “Hướng tới những dòng sông không rác thải nhựa ở Việt Nam – Công viên tái chế tại TPCT” – Tại HT UBND TP (PGĐ An)

- 8h, họp Khối văn phòng Sở lấy phiếu tín nhiệm – Tại HT Sở (Mời toàn thể Công Chức khối Văn Phòng Sở dự)

Thứ ba   23/01/2018

- 8h, dự Hội nghị tổng kết Viện Kinh tế - Xã hội TPCT năm 2017 – Tại Phòng họp số 3, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 13h30, Hội nghị tổng kết ngành năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của TT Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ – Tại KS Ninh Kiều Riverside (PGĐ An)

Thứ tư

24/01/2018

- 7h, dự Hội nghị KHCN ĐBSCL mở rộng lần VI và HN KHCN tuổi trẻ lần IX – Tại Trường ĐHYD Cần Thơ (PGĐ Hòai Phương)

- 14h, họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng và nâng lương trước hạn năm 2017 – Tại HT Sở (Mời các thành viên Hội đồng dự)

Thứ năm

25/01/2018

- 8h,  hội thảo báo cáo dự án Phát triển các hoạt chất sinh học tự nhiên từ thực vật cho nghề nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường ở ĐBSCL – Tại Khoa thủy sản, trường ĐHCT (PGĐ An)

- 13h30, dự Tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 – Tại HT các ban xây dựng Đảng, Thành Ủy (GĐ)

- 14h, họp ý kiến chủ trương nghiên cứu dự án điện gió của Cty TNHH Năng lượng tái sinh Trác Việt – Tại Sở Công Thương (PGĐ Hoàng Phương)

- 14h, họp tổng kết công tác năm 2017, triển khai kế hoạch 2018 của BCĐ 389/TP – Tại Chi cục QLTT (PGĐ An) !

Thứ sáu

26/01/2018

- 7h30, dự tổng kết BCH Đảng ủy Khối – Tại HT các ban xây dựng Đảng, Thành Ủy (GĐ)

- 13h30, HooiHoo Hội thảo khoa học “Cơ cấu lại doanh nghiệp cơ khí TPCT – Theo hướng cuộc CM Công nghiệp lần thứ tư” – Tại HT Thành Ủy Cần Thơ (PGĐ Hoàng Phương)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ