SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (Từ 05/02/2018 đến 09/02/2018)
Tuần 05

 

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

05/02/2018

- 9h, họp BGĐ, CVP cùng dự, chuẩn bị nội dung.

Thứ ba   06/02/2018

- 8h, dự Họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Tại Khu di tích lịch sử - Văn hóa Căn cứ Vườn Mận (PGĐ An)

- 8h, dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của ngành Nội Vụ - Tại HT UBND TP (BGĐ)

- 9h15, tiếp đoàn chúc Tết trường ĐH KT- CN Cần Thơ (BGĐ)

- 14h, Tiếp đoàn làm việc của trường ĐHCT và Trường ĐH Suothern Queensland – Úc – Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTUD, P.QLCN&TTCN, P. QLKH)

- 14h30, đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGAP tại thành phố Cần Thơ” – Tại HTX rau an toàn Long Tuyền (GĐ, P.KHTC, P.QLKH, TTTT) (Tập trung tại VP Sở lúc 13h30)

- Đi chúc tết Công Chức, Viên chức, người lao động hưu trí và bà mẹ Việt Nam anh hùng (BGĐ, BCH Công Đoàn)

Thứ tư

07/02/2018

- Đi chúc tết Công Chức, Viên chức, người lao động hưu trí và bà mẹ Việt Nam anh hùng (BGĐ, BCH Công Đoàn)

- 15h, đi kiểm tra hệ thống xử lý nước thải – Tập trung tại VP UBND TP (BGĐ)

Thứ năm

08/02/2018 (23 ÂL)

- Đi chúc tết Công Chức, Viên chức, người lao động hưu trí và bà mẹ Việt Nam anh hùng (BGĐ, BCH Công Đoàn)

- 14h, Tiếp đoàn trường ĐHCT (BGĐ)

- 15h, họp Đảng Ủy – Tại HT Sở (Mời các Đ/c Trong BCH dự)

Thứ sáu

09/02/2018 (24 ÂL)

- 14h, họp Chi Bộ Văn Phòng Sở - Tại HT Sở (Mời các Đ/c Đảng viên dự)

Thứ hai 12/02/2018

(27 ÂL)

- 8h, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

Thứ ba 13/02/2018

(28 ÂL)

- 9h, làm việc tại Cục Công tác phía Nam-Bộ Khoa học và Công nghệ - Tại TP HCM (GĐ)

Thứ tư 14/02/2018 (29 ÂL)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 14.02 đến hết ngày 20.02 (Trực Tết theo quy định)

Thứ năm 15/02/2018 (30 ÂL)

- 19h, dự chương trình đón giao thừa – Tại CV Lưu Hữu Phước (GĐ)

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ