SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGap tại TP.Cần Thơ”
Chiều ngày 6/2/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã tổ chức Đoàn kiểm tra đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng VietGap tại TP.Cần Thơ” do thạc sĩ Phạm Thị Minh Hiếu – Chi Cục Trưởng Chi Cục Bảo vệ Thực Vật TP.Cần Thơ làm chủ nhiệm. Ông Trần Ngọc Nguyên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi đánh giá giữa kỳ dự án.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Dự án đã triển khai 7 nội dung như nghiên cứu điều kiện tự nhiên, hiện trạng sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm rau của hợp tác xã; xây dựng quy trình sản xuất rau theo hướng VietGap; Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo quy trình VietGap cho mỗi nông hộ và hệ thống quản lý tại nhà sơ chế, đóng gói; Đào tạo – Mô hình; Vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; Thực hiện các thủ tục đánh giá chứng nhận VietGap cho hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm rau; Liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm rau và hỗ trợ quảng bá sản phẩm rau VietGap.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá giữa kỳ dự án và Ban chủ nhiệm dự án tại HTX rau an toàn Long Tuyền.

Ban chủ nhiệm và nông dân tham gia dự  án.

Phát biểu tại buổi đánh giá, đoàn kiểm tra đã ghi nhận dự án có tính kế thừa các dự án trước đây, thuận lợi cũng rất nhiều, có tính mới, có quy mô sản xuất lớn hơn những dự án trước đây.  Tiến độ thực hiện Dự án đạt yêu cầu. Ban chủ nhiệm dự án cần đẩy mạnh công tác truyền thông sản phẩm rau sạch, sản phẩm rau phải có nhãn hiệu, logo của hợp tác xã, thiết kế bao bì đẹp, phải có danh sách 13 thành viên trong HTX trong báo cáo, giá sản phẩu rau sạch có thể cao hơn hoặc bằng giá sản phẩm rau bên ngoài để có thị trường sản xuất ổn định. Sản phẩm rau sạch hiện nay chưa được nhiều người biết đến, phải có địa chỉ của điểm bán sản phẩm rau sạch, bổ sung đánh giá chứng nhận rau ăn lá,…. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại theo thuyết minh được duyệt; hoàn chỉnh các báo cáo theo từng nội dung đã thực hiện.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ