SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (Từ 19/02/2018 đến 23/02/2018)
Tuần 07

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

19/02/2018

- Nghỉ Tết Nguyên Đán (Trực Tết theo quy định)

Thứ ba   20/02/2018

- Nghỉ Tết Nguyên Đán (Trực Tết theo quy định)

Thứ tư

21/02/2018

 

 

- 8h, họp giao ban - Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự) (Triển khai Thông báo kết luận của BTTU với Sở KH&CN)

 

Thứ năm

22/02/2018

 

- 8h, PGĐ An làm việc với Văn phòng Sở.

 

Thứ sáu

23/02/2018

 

- 8h, PGĐ An làm việc với Chi cục TĐC

 

Lịch trực

cơ quan

 

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

 

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

 

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ