SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ 26/02/2018 đến 02/03/2018)
TUẦN 08 (Từ 26/02/2018 đến 02/03/2018)

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

26/02/2018

- 7h, thăm nhà máy xử lý rác Thới Lai – Tại Thới Lai (PGĐ An)

- PGĐ Hoàng Phương nghỉ phép (Từ 26.02 đến 02.3)

Thứ ba

27/02/2018

- 7h30, dự Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thầy thuốc Việt Nam – Tại HT Thành Ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, dự Phiên họp thường kỳ 2/2018 – Tại phòng họp trực tuyến – VPUBND TP(GĐ)!

- 13h30, dự Hội nghị triển khai công tác Khoa học quân sự năm 2018 – Tại HT B Quân Khu (Đ/c Xa – TP QLKH)

Thứ tư

28/02/2018

- 7h30, khảo sát hiện trạng doanh nghiệp – Tại DN tư nhân Ba Hoàng Thốt Nốt (PGĐ An, P.QLCN&TTCN)

- 8h, họp nghe báo cáo về hồ sơ Dự án đầu tư khu xử lý nước rỉ rác … - Tại phòng họp số 2, VP UBND TP (BGĐ, P.QLCN&TTCN)!

Thứ năm

01/03/2018

- 8h, làm việc với Trung tâm Thông tin KH&CN về triển khai KH hỗ trợ HSTKN ĐMST – Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 14h, thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ” – Tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, P.KHTC)

Thứ sáu

02/03/2018

- Làm việc bình thường.

Lịch trực

cơ quan

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ