SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố Cần Thơ.

Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2019:

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, công nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; nghiên cứu ứng dụng, phát triển các công nghệ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề khoa học đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chi tiết thông báo đính kèm:Thông báo, Biểu mẫu

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ