SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 12/03/2018 đến 16/03/2018)
Tuần 10 (Từ 12/03/2018 đến 16/03/2018)

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

12/03/2018

- 8h, họp giao ban – Tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 8h30, làm việc về dự án phát triển TPCT và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị - Tại BQL dự án ODDA (PGĐ An) !

Thứ ba

13/03/2018

- 7h, làm việc tại UBND xã Thới Tân – Tại Huyện Thới Lai (GĐ)

- 8h, họp triển khai công tác tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL” – Tại VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, họp rút kinh nghiệm kết quả thực hiện dự án “xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng …” – Tại P.2, VP HĐND & UBND quận Ninh Kiều (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ tư

14/03/2018

- 8h, làm việc với UBND quận Bình Thuỷ - Tại UBND quận Bình Thuỷ (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

- 14h, làm việc với UBND quận Ô Môn - Tại UBND quận Ô Môn (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

Thứ năm

15/03/2018

- Tiếp công dân – Tại Vp Sở (BGĐ)

- 8h, Tiếp công dân – Tại xã Nhơn Nghĩa (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, hội nghị Chính quyền đồng hành cùng Doanh nghiệp – Tại HT UBND TP (GĐ)

- 8h, làm việc với UBND quận Cái Răng – Tại UBND quận Cái Răng (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

- 13h30, họp mặt hội viên VCCI khu vực ĐBSCL năm 2018 – Tại HT KS TTC, Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, làm việc với UBND huyện Phong Điền – Tại UBND huyện Phong Điền (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

- 14h, Tiếp công dân – Tại xã Nhơn Ái (PGĐ Hoài Phương)

Thứ sáu

16/03/2018

- 8h, dự hội thảo Quốc tế rau hoa lần thứ 1 – Tại 79, Nguyễn Văn Linh, TP HCM (GĐ)

- 8h, làm việc với UBND quận Ninh Kiều – Tại UBND quận Ninh Kiều (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ