SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 19/03/2018 đến 23/03/2018)
Tuần 11 (Từ 19/03/2018 đến 23/03/2018)

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

19/03/2018

- 14h, làm việc với UBND quận Ninh Kiều - Tại UBND quận Ninh Kiều (PGĐ. Hoàng Phương, QLCS, QLCN&TTCN, QLCN, TTƯD, Chi cục TĐC)

Thứ ba

20/03/2018

- 7h, họp chuyên đề “ Cách mạng công nghiệp 4.0” – Tại HT Các Ban xây dựng Đảng (GĐ)

- 8h, dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 – Tại HT, VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương, P.KHTC)

- 15h30, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) thành phố Cần Thơ – Tại P.6, VP UBND TP (BGĐ)

Thứ tư

21/03/2018

- 8h, hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng hệ thống điều khiển truy xuất dữ liệu lớn cho trường đại học, cao đẳng” – Tại HT VP Sở (GĐ, P.QLKH, TTTT)

- 14h, thẩm định nội dung và kinh phí đề tài “Phân tách, định danh và đánh giá hoạt tính kháng cỏ dại của các hợp chất hóa học trong cây mai dương” – Tại HT VP Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.KHTC, P.QLKH)

Thứ năm

22/03/2018

- 8h, họp nghe báo cáo về việc xây dựng ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn – Tại P.2, VP UBND TP (BGĐ)!

- 14h, họp tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN bổ sung năm 2018 lĩnh vực y tế - Tại HT Sở (PGĐ. Hoài Phương, QLKH)

- 18h, dự Chương trình SIHUB – Hướng đến kết nối toàn cầu – Tại 273, Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM (GĐ)

- Dự hội thảo xây dựng chính phủ điện tử trên nền tảng điện toán đám mây của Viettel – Tại KS Mường Thanh Cần Thơ (PGĐ An) (Từ ngày 22.3-23.3)

Thứ sáu

23/03/2018

- Dự hội thảo xây dựng chính phủ điện tử trên nền tảng điện toán đám mây của Viettel – Tại KS Mường Thanh Cần Thơ (PGĐ An)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ