SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 26/03/2018 đến 30/03/2018)
Tuần 12

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

26/03/2018

- 8h, họp giao ban – Tại HT VP Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- Dự Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 4 – Tại TP. Ninh Bình (GĐ) (Từ ngày 26.3 đến 28.3)

Thứ ba   27/03/2018

- 8h, Hội nghị triển khai dự án “Dạy nghề và chữ viết Khmer cho người dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ , TPCT” – Tại HT UBND xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TPCT (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKHCS)

- 9h, tham gia đoàn khảo sát Doanh nghiệp tham gia dự án NSCL năm 2018 – Tại huyện Cờ Đỏ, TPCT (PGĐ An, Chi cục TĐC)

Thứ tư

28/03/2018

- 7h30, tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND TP - Tại HT VP HĐND TP(PGĐ Hoài Phương)

- 8h30, tham gia đoàn khảo sát Doanh nghiệp tham gia dự án NSCL năm 2018 – Tại Quận Bình Thủy, TPCT (PGĐ An, Chi cục TĐC)

- 9h30, kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) TPCT – Tại P.6, VP UBND TP (PGĐ An)

- 14h, tham gia đoàn khảo sát Doanh nghiệp tham gia dự án NSCL năm 2018 – Tại huyện Phong Điền, TPCT (PGĐ An, Chi cục TĐC)

- 17h, dự Giỗ tổ Thợ Bạc – Tại Cái Khế, Ninh Kiều, TPCT (PGĐ An)

Thứ năm

29/03/2018

- 7h30, tham gia đoàn giám sát của Ban KT-NS HĐND TP - Tại Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 3 năm 2018 – Tại Phòng họp trực tuyến, VP UBND TP (GĐ)!

- 14h, dự Hội thảo công bố “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” – Tại Sở Công Thương (P.QLCN&TTCN)

Thứ sáu

30/03/2018

- 8h, dự Hội nghị triển khai hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ Quốc tế và Hội nghị trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 – Tại HT UBND TP (GĐ, PGĐ Hoàng Phương, TTUD)

- 7h30, dự Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng – Tại Hội trường các ban xây dựng Đảng - Thành ủy (PGĐ Hoài Phương)

- 13h30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12 - Tại Văn phòng Thành ủy (GĐ)

- 14h, họp khối ứng dụng – Tại HT Sở (BGĐ, TTUD)

- 14h30, nghiệm thu dự án ĐMCN “ Ứng dụng CNTT điện tử trong quản lý áp lực lưu lượng trong hệ thống cấp nước – Tại HT VP Sở (PGĐ An, P. QLCN&TTCN, TTTT)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ