SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kết luận thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Ngày 24 tháng 4 năm 2018 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ ban hành kết luận thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1. Khái quát chung

Hiện tại thành phố Cần Thơ có khoảng 270 cơ sở kinh doanh xăng dầu, trong đó tập trung nhiều nhất ở các quận Thốt Nốt, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn và ít nhất ở quận Cái Răng, huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh; 290 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, phần lớn là các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ và chủ yếu lấy sản phẩm bởi các nhà cung cấp từ các trạm triết nạp, nhà phân phối lớn như Công ty TNHH MTV Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ (Saigon Petro gas), Công ty TNHH Total gas Cần Thơ, Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ, Công ty TNHH TM Huy Hoàng, Công ty TNHH HAKIA và một số nhà cung cấp từ các tỉnh Long An, Tiền Giang…

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với 39 cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (33 cơ sở kinh doanh xăng dầu; 06 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng) trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Chi tiết danh sách đính kèm). Trên cơ sở kiểm tra, xác minh, xử lý các nội dung thanh tra, kết quả như sau:

- Về tình hình sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định: Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra đối với 148 cột đo xăng dầu của 33 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả: phát hiện và xử lý 05 cột đo xăng dầu của 02 cơ sở vi phạm do không đạt yêu cầu đo lường, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 25.000.000 đồng. Cụ thể, 01 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu hết thời hạn kiểm định; 01 cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận) theo quy định.

- Về kiểm tra khối lượng, nhãn hàng hóa của LPG: Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra lượng của LPG đối với 08 lô sản phẩm LPG của 05 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và 01 cơ sở triết nạp LPG, nhìn chung các cơ sở thực hiện tốt các quy định về đo lường và nhãn hàng hóa, chưa phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm.

- Về chất lượng: Đoàn lấy 11 mẫu xăng dầu (07 mẫu xăng không chì RON 95; 03 mẫu dầu điêzen, 01 mẫu xăng E5 RON 92), 01 mẫu LPG để kiểm tra chất lượng, kết quả tất cả 12 mẫu đều đạt yêu cầu về chất lượng.

3. Kết luận                                                               

Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Cần Thơ phần lớn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa. Số lượng cơ sở vi phạm trong việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cột đo xăng dầu) là 02 trong tổng số 33 cơ sở kinh doanh xăng dầu được thanh tra chiếm tỷ lệ 6%. Qua công tác nắm tình hình, hành vi gian lận về chất lượng nhằm thu lợi bất chính phổ biến là pha trộn dung môi hoặc sử dụng xăng E5 RON 92 (giá thấp) pha với xăng RON 95 (giá cao). Thời gian vừa qua do lực lượng Công an thành phố Cần Thơ xử lý các vụ việc pha dung môi và xăng, nên một số cơ sở không dám thực hiện, do đó Đoàn thanh tra chưa phát hiện cơ sở vi phạm về chất lượng. Đối với việc pha xăng E5 RON 92 vào xăng RON 95 quy định chưa phù hợp tình hình thực tế, do trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN) không quy định chỉ tiêu hàm lượng etanol đối với xăng không chì.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt là 25.000.000 đồng, đến nay các cơ sở đã thực hiện theo quyết định; yêu cầu các cơ sở thực hiện việc kiểm định các cột đo xăng dầu theo quy định, đồng thời nhắc nhở các cơ sở thực hiện việc ghi nhãn, thường xuyên tự theo dõi, kiểm tra đo lường đối với cột đo xăng dầu, lập sổ theo dõi và gắn thiết bị in chứng từ bán hàng đối với các cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và các quy định khác có liên quan.

5. Yêu cầu, kiến nghị

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đề nghị sủa đổi, bổ sung chỉ tiêu hàm lượng etanol vào trong chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng không chì RON 95 (QCVN 1:2015/BKHCN) cho phù hợp với tình hình thực tế; hướng dẫn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có giải pháp niêm phong, bấm chì các trụ bơm xăng dầu thống nhất, không để các doanh nghiệp điều chỉnh sai số trụ bơm nhằm thu lợi bất chính từ gian lận về đo lường; tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 12/2012/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 và Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thanh tra giữa các cơ quan, ban ngành đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

Giao Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với sản phẩm xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng./.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn thanh tra

Đoàn đang tiến hành kiểm tra về khối lượng lô sản phẩm LPG tại một cơ sở kinh doanh LPG (Hình ảnh minh họa)

Đoàn đang tiến hành kiểm tra cột đo xăng dầu (Hình ảnh minh họa)

Đoàn đang tiến hành kiểm tra đo lường đối với cột đo xăng dầu (Hình ảnh minh họa)

Tập đính kèm:

- Kết luận thanh tra số 364/KL-SKHCN

- Danh sách các tổ chức, cá nhân được thanh tra

Hữu Kha

Thanh tra Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ