SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ 11/6/2018 đến 15/6/2018)
Tuần 23

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

11/6/2018

- 14h, họp chuẩn bị nội dung tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP với thanh niên năm 2018 – Tại HT Sở Nội Vụ (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Môi trường – Tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

- 15h, làm việc với Saigon Innovation Hub (SIHUB) về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Tại HT Sở (GĐ, TTTT)

Thứ ba   12/6/2018

- 7h30h, Hội thảo hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST TPCT đến năm 2030, định hướng đến năm 2025 – Tại KS TTC Cần Thơ (GĐ, PGĐ Hoài Phương, TTTT)

- 8h, Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 - lĩnh vực Công nghệ – Tại HT Sở (PGĐ Hoàng Phương, P.QLKH)

- 14h, Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 - lĩnh vực Xây dựng – Tại HT Sở (PGĐ An, P.QLKH)

- 14h, làm việc với đoàn công tác của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai năm 2018 – Tại P.2 VP UBND TP (PGĐ Hoàng Phương)

Thứ tư

13/6/2018

- 7h30, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng ủy Khối cơ quan DCĐ – Tại HT Các ban xây dựng Đảng (GĐ)

- 8h, Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo đôí với viên chức – Tại HT Sở (PGĐ An, P.KHTC, VP Sở, TTUD)

- 14h, dự buổi Thảo luận tầm nhìn và định hướng trong xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu, đồng thời triển khai kế hoạch của từng lĩnh vực trọng tâm – Tại P.3, VP UBND TP  (!)

Thứ năm

14/6/2018

- Tham gia chuyến tham quan học tập kinh nghiệm kết hợp hội thảo về Khởi nghiệp – Tại TP HCM (PGĐ Hoài Phương, Đ/c Hải GĐ TTTT) (Từ ngày 14/6 - 15/6)

- 7h30, tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ trong tổ chức nghiên cứu – Tại KS Cửu Long (PGĐ Hoàng Phương, P.QLCN)

- 8h, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Thủy sản – Tại HT Sở (PGĐ An, P.QLKH)

- 14h, kiểm tra tiến độ dự án đổi mới công nghệ - Tại Thốt Nốt (PGĐ An, P.QLCN&TTCN, Thanh tra, P.KHTC)

Thứ sáu

15/6/2018

- Tiếp công dân – Tại VP Sở (BGĐ)

- 8h, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học – Tại HT Sở (GĐ, P.QLKH)

- 7h, Khám sức khỏe định kỳ - Tại BV ĐKTP (PGĐ Hoài Phương, PGĐ An, PGĐ Hoàng Phương)

- PGĐ An đi công tác ngoài thành phố (Từ 15/6 – 30/6)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ