SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 25/6/2018 đến 30/6/2018)
Tuần 25

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

25/6/2018

- PGĐ An đi công tác ngoài thành phố (Từ 15.6 đến 30.6)

- 9h, họp Ban Giám đốc (Mời BGĐ, CVP dự)

- 14h, họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2019 thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội tại HT Sở (GĐ, P.QLKH)

Thứ ba   26/6/2018

- 8h, dự diễn đàn kết nối Startup Việt do Bộ Ngoại giao tổ chức (Từ ngày 26/6 - 27/6) tại Q.1, TP HCM (GĐ, TTTT)

- 9h, họp triển khai hoạt động khởi nghiệp tại HT VCCI Cần Thơ (PGĐ Hoài Phương)

- 14h, Họp tổ đại biểu  tại HĐND TP (PGĐ Hoài Phương)

Thứ tư

27/6/2018

- 7h, Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Cấp ủy Đảng bộ thành phố ( Từ 27/6 - 29/6) tại Trường Chính trị thành phố (PGĐ Hoài Phương)

- 7h30, dự ĐH Công Đoàn TP Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 (Từ ngày 27/6 - 28/6) tại HT Thành Ủy (PGĐ Hoàng Phương, CVP)

Thứ năm

28/6/2018

- 8h, dự họp thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố (Lĩnh vực kinh tế - ngân sách) tại HT VP HĐND TP (PGĐ Hoàng Phương)

- 8h, Họp HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc TP. Cần Thơ" tại HT Sở. (GĐ, QLKH, TT. Thông tin)

Thứ sáu

29/6/2018

- 7h50, dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng (từ ngày 29/6-30/6) tại HT Thành Ủy (BGĐ) (cả ngày)

- 13h30, dự hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Ban dân tộc (Đ/c Xa – TP QLKH)

Thứ bảy

30/6/2018

- 7h30, dự hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết HN TW 7, khóa XII của Đảng – Tại HT Thành Ủy (BGĐ)

- 12h, công tác tại các Trung tâm Ứng dụng vùng Đông Nam bộ và tham dự Chương trình KHCN phát triển nông nghiệp vùng duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Dũng – TP QLCN&TTCN, TTUD)

Chủ nhật

01/7/2018

- 8h, Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHXH: “Nghiên cứu tính khả thi của mô hình “nông nghiệp hỗ trợ cộng đồng” (CSA, community supported agriculture) trên một số cây trồng chính tại thành phố Cần Thơ” tại HT Sở (PGĐ Hoài Phương, P.QLKH, TTTT)

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

Văn phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ