SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ 02/7/2018 đến 06/7/2018)
Tuần 26

Ngày

Nội dung công việc

Thứ hai

02/07/2018

- 8h, dự phiên họp chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với địa phương tại Phòng họp trực tuyến – VP UBND TP (GĐ) (Sáng – Chiều)

- 8h, làm việc với đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại P.3, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương)

- 8h, Tiếp đoàn kiểm tra về hiện trạng nhà, đất theo Nghị định số 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ tại HT Sở (PGĐ An, VP, P.KHTC)

- 14h, họp tổ đại biểu tại HĐND (PGĐ Hoài Phương)

- Công tác tại các Trung tâm Ứng dụng vùng Đông Nam bộ và tham dự Chương trình KHCN phát triển nông nghiệp vùng duyên  hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa (PGĐ Hoàng Phương, Đ/c Dũng TP.QLCN&TTCN, TTUD) (Từ 30/6 đến 04/7)

Thứ ba

03/07/2018

- 8h, họp giao ban tại HT Sở (Mời BGĐ, lãnh đạo các phòng, đơn vị dự)

- 7h, Tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ Cấp ủy Đảng bộ thành phố ( Từ 03/7 - 06/7) tại Trường Chính trị thành phố (PGĐ Hoài Phương)

- 13h30, dự Hội nghị giao ban Khoa giáo quý II năm 2018, chuyên đề GĐ&ĐT tại HT huyện ủy Phong Điền (Đ/c Duyên – PTP. QLKHCNCS)

Thứ tư

04/07/2018

- 14h, họp sơ kết Ban Chỉ đạo 389 thành phố tại Chi cục Quản lý thị trường (PGĐ An) !

Thứ năm

05/07/2018

- 7h30, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (GĐ)

- 8h, dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành thông tin và truyền thông thành phố Cần Thơ tại HT Sở TT&TT (TTTT)

- 14h, dự hội nghị đối tác đổi mới sáng tạo IPP2 tại Hà Nội (GĐ)

- 13h30, dự hội thảo Nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu bằng công nghệ Blockchain tại HT Khách sạn Iris Cần Thơ (Đ/c Dũng – TP QLCN&TTCN)

Thứ sáu

06/07/2018

- Dự hội nghị đối tác đổi mới sáng tạo IPP2 tại Hà Nội (GĐ) (Sáng – Chiều)

- 8h, họp Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế về kinh tế tại P.3, VP UBND TP (PGĐ Hoài Phương) !

- 8h, họp Ban Tổ chức Hội thi, cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng tại P.6, VP UBND TP (PGĐ An)!

Lịch trực CQ

- Thứ 2 : VP. Sở - Thứ 3: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 4 : VP.Sở  - Thứ 5: Chi cục TC-ĐL-CL  - Thứ 6: VP. Sở

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị cử cán bộ trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc đúng thời gian quy định.

(Lịch này thay cho thư mời)

Văn Phòng Sở
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ