SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của ông Võ Tấn Hưng

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: “Ứng dụng châm cứu kết hợp vật lý trị liệu cắt cơn nghiện ma túy”

Tổ chức đề nghị: Cơ sở cai nghiện ma túy Tấn Hưng

Họ tên người đề nghị: Võ Tấn Hưng

Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học y, dược

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: quy trình ứng dụng phương pháp điện châm kết hợp vật lý liệu pháp giúp bệnh nhân cắt cơn nghiện ma túy nhanh, an toàn; mang lại hiệu quả hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường.

2. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: 8 giờ ngày 14/7/2018

3. Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ (số 02 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ