SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu thực trạng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 4 bệnh viện tuyến cuối quân khu phía Bắc
Nghiên cứu do tác giả Nguyễn Xuân Kiên - Cục Quân y thực hiện.

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 4 bệnh viện tuyến cuối quân khu phía Bắc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang thực trạng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 4 bệnh viện tuyến cuối quân khu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổ chức các khoa ban đủ các chuyên ngành của bệnh Viện Quân y nhưng chưa thống nhất và còn thiếu một số khoa, chỉ tổ chức các hội đồng kiêm chức; biên chế 200 - 250 giường; cán bộ nhân viên tăng 14 - 35%. Nhiệm vụ thu dung điều trị cho thương binh bệnh binh đòi hỏi kĩ thuật cao và sẵn sàng mở rộng được quy mô giường bệnh, nhưng nhu cầu thu dung bệnh nhân đối tượng A còn thấp và nhu cầu thu dung bệnh nhân dân cao nên tỷ lệ sử dụng giường cao (133,4 - 223,7%). Nhiệm vụ quân y sẵn sàng chiến đấu thực hiện theo quy định, đủ các kế hoạch, thành lập được các phân đội quân y theo quy định và đã tổ chức huấn luyện, triển khai hoàn thành được nhiệm vụ theo các tình huống cụ thể của bệnh viện.

Tap chí Y dược lâm sàng 108, số 8/2017
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ