SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nam Bộ”
Sáng ngày 13/7/2018, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản vùng Tây Nam bộ” do TS. Nguyễn Văn Dũng làm chủ nhiệm. Trường Đại học Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Đề tài được thực hiện nhằm làm chủ công nghệ plasma lạnh và đánh giá hiệu quả xử lý nước của công nghệ này. Từ đó, làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ plasma lạnh trong việc xử lý nước cấp cho sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản cũng như nước thải y tế, dân dụng và công nghệ vùng Tây Nam Bộ.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Qua thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung như: xây dựng mô hình hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước sông quy mô hộ gia đình; mô hình hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước ngầm quy mô hộ gia đình; mô hình hệ thống xử lý nước cấp nuôi trồng thủy sản từ nước sông công suất nhỏ; mô hình hệ thống xử lý nước cấp nuôi tôm từ nước sông; mô hình hệ thống xử lý nước cấp nuôi cá lóc từ nước sông; bộ tài liệu kỹ thuật về đặc tính phóng điện trong không khí và phóng điện vầng quang trong buồng plasma; quy trình công nghệ tạo plasma; quy trình công nghệ tạo plasma lạnh; bộ bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước; quy trình công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước sông bằng plasma lạnh; quy trình công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước ngầm bằng plasma lạnh; quy trình công nghệ xử lý nước cấp nuôi cá lóc thịt từ nước sông bằng plasma lạnh; quy trình công nghệ xử lý nước nuôi tôm từ nước sông bằng plasma lạnh; tập hợp số liệu và kết quả xử lý; bài báo chuyên ngành trong nước; bài báo chuyên ngành trong nước đang thẩm định (02); bài báo quốc tế đang thẩm định (02). Đã ứng dụng mô hình hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước sông quy mô hộ gia đình và mô hình hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước ngầm quy mô hộ gia đình.

Nhóm nghiên cứu.

Qua nghiên cứu cho thấy, công nghệ plasma lạnh có hiệu quả cao trong xử lý nước cấp sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Mô hình xử lý nước hoạt động ổn định và chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn. Mô hình sản xuất có chất lượng nước tốt, tôm cá rất hiếm có biểu hiện nhiễm bệnh, tăng trưởng tốt, đạt yêu cầu về năng suất, chất lượng. Hoàn thiện quy trình công nghệ xử lý, giảm giá thành sản xuất - ứng dụng cho các mô hình sản xuất thủy sản và mô hình xử lý nước cấp hộ gia đình.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ