SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong, cụ thể:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Quyết định 3448/QĐ-BYT
của Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu

07/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3448- QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan- quy-trinh-ky-thuat-Phau-thuat-Vi- phau-383740.aspx

2

Quyết định 3449/QĐ-BYT
của Bộ Y tế

Tài liệu hướng dẫn quy trinh, quy chuẩn kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

07/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3449- QD-BYT-2018-tai-lieu-Huong-dan- quy-trinh-ky-thuat-Phau-thuat-Tao- hinh-tham-my-383774.aspx

3

Quyết định 1086/QĐ-BGTVT
cua Bộ Giao thông vận tải

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô

29/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-1086-QD-BGTVT-2018-quy-dinh-ky-thuat-thiet-ke-thi-cong-lop-tai-sinh-nguoi-be-tong-nhua-383473.aspx

4

Thông tư 08/2018/TT-BTTTT
cua Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ

25/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-08-2018-TT-BTTTT-Quy-chuan-ky- thuat-ve-tuong-thich-dien-tu-cho-thiet-bi-da-phuong-tien-383358.aspx

5

Quyết định 1385/QĐ-BKHCN
cua Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia

22/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1385-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-ve-Chat-luong-nuoc-383824.aspx

6

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN cua Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà

22/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1383-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-He-thong-ong-chat- deo-thoat-nuoc-384025.aspx

7

Thông tư 04/2018/TT-BXD cua Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

20/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-04-2018-TT-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-Xay-dung-phuong-tien-quang-cao-ngoai-troi-383845.aspx

8

Quyết định 1311/QĐ-BKHCN
cua Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2018 về phân bón - lấy mẫu

17/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-1311-QD-BKHCN-2018-cong-bo-Tieu-chuan-quoc-gia-383822.aspx

9

Thông tư 30/2018/TT-BGTVT
cua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

14/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2018-TT-BGTVT-02-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-383011.aspx

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt

Loại văn bản/ Số hiệu

Trích yếu nội dung

Ngày ban hành

Nội dung chi tiết

1

Chỉ thị 17/CT-TTg
cua Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ

19/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Chi-thi-17-CT-TTg-2018-tang-cuong-dau-tranh-chong-buon-lau-nhom-hang-duoc-pham-my-pham-384750.aspx

2

Quyết định 2061/QĐ-BNN- BVTV cua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về tiếp tục nhập khẩu lúa mì từ Ucraina

05/06/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-2061-QD-BNN-BVTV-2018-tiep-tuc-nhap-khau-lua-mi-tu-Ucraina-383804.aspx

3

Thông tư 11/2018/TT-BCT
cua Bộ trưởng Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệpđịnh Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu

29/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-11-2018-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-21-2016-TT-BCT-Quy-tac-xuat-xu-hang-hoa-383311.aspx

4

Quyết định 1588/QĐ-BTNMT
cua Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước

18/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1588-QD-BTNMT-2018-cong-bo-phuong-an-cat-giam-danh-muc-hang-hoa-san-pham-382327.aspx

5

Thông tư 14/2018/TT-BYT
cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

15/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-14-2018-TT-BYT-danh-muc-trang-thiet-bi-y-te-duoc-xac-dinh-ma-so-hang-hoa-382398.aspx

6

Thông tư 13/2018/TT-BYT
cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

15/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-13-2018-TT-BYT-quy-dinh-ve-chat-luong-duoc-lieu-thuoc-co-truyen-325482.aspx

7

Quyết định 2821/QĐ-BYT
cua Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục 44 sinh phẩm chẩn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35

09/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2821-QD-BYT-2018-danh-muc-44-sinh-pham-chan-doan-in-vitro-duoc-cap-so-luu-hanh-382688.aspx

8

Quyết định 1617/QĐ-BCT
cua Bộ Công thương

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

09/05/2018

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1617-QD-BCT-2018-bo-sung-danh-muc-may-moc-thiet-bi-trong-nuoc-da-san-xuat-duoc-383736.aspx

Theo tbt.gov.vn (Duc Thuy)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ