SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đánh giá giữa kỳ đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ"

[16/07/2018 15:56]

Sáng ngày 13/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng cơ sở trực thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ" do thạc sĩ Trần Văn Kiệt – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ làm chủ nhiệm, Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ làm cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi đánh giá giữa kỳ đề tài

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức cơ sở đảng thuộc các đảng bộ quận, huyện, Đảng bộ khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp, Đảng bộ quân sự, Công an và Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ; Đánh giá, nhận xét, so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn, hiệu suất giữa chỉ đạo của cấp trên và thực thi của tố chức đảng cơ sở, tìm ra nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, lượng hóa một số chỉ tiêu chất lượng; Xây dựng tiêu chí, đề xuất mô hình sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở tổ chức đảng cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ; Tiến hành thực nghiệm mô hình ở 7 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở quận, huyện, Dân chính, Doanh nghiệp, Quân sự, Công an, Trường Đại học Cần Thơ trong thời gian 6 tháng (6 kỳ sinh hoạt lệ), qua đó đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trong toàn Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ đề tài

Đề tài dự kiến được thực hiện từ tháng 12/2016 đến hết tháng 11/2018, những nội dung đã được thực hiện từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2018: Những vấn đề lý luận về đảng và tổ chức xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đề tài thực hiện 04 báo cáo chuyên đề và 02 hội thảo khoa học; Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế sinh hoạt cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng ở thành phố Cần Thơ, đề tài thực hiện 8 báo cáo chuyên đề.

Nội dung dự kiến thực hiện tiếp theo: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng và sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, tiến hành thực nghiệm mô hình sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố CầnThơ.

Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài

Nghiên cứu "Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc các Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc thành phố Cần Thơ" là một hướng nghiên cứu đúng đắn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong phát triển chính trị, kinh tế và xã hội; nâng tầm để Cần Thơ xứng là trung tâm về văn hoá, trung tâm giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và trung tâm chính trị của vùng; khả năng ứng dụng cao ở các chi bộ tại thành phố Cần Thơ.

Sở KH&CN TPCT
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ