SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, bệnh đốm vằn và bệnh cháy bìa lá trên lúa vùng đồng bằng Sông Cửu Long

[22/08/2018 14:23]

Ngày 22/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Tuyển chọn các vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát bệnh cháy lá, bệnh đốm vằn và bệnh cháy bìa lá trên lúa vùng đồng bằng Sông Cửu Long” do tiến sĩ Lê Minh Tường – Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm.

 Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng gây bệnh các chủng vi sinh vật gây bệnh trên lúa phân lập được và chọn ra các chủng vi sinh vật gây hại nặng nhất ở mỗi bệnh phục vụ cho các thí nghiệm.

 Thành viên hội đồng nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có lợi từ đất trồng lúa có khả năng kiểm soát một số bệnh quan trọng trên lúa như cháy lá, đốm vằn, cháy bìa lá; định danh và khảo sát một số đặc điểm sinh học của ba chủng xạ khuẩn triển vọng trong phòng trừ sinh học: ST61, VL20 và VL27; khảo sát cơ chế sinh hóa liên quan đển khả năng kiểm soát bệnh của ba chủng xạ khuẩn triển vọng: ST61, VL20 và VL27; nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm sinh học của 2 chủng xạ khuẩn ST61 và VL20; xây dựng quy trình ứng dụng sản phẩm thử nghiệm trong việc quản lý một số bệnh hại quan trọng trên lúa theo hướng an toàn và bền vững; thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất lúa dựa trên ứng dụng sản phẩm thử nghiệm trong quản lý một số bệnh quan trọng  trên lúa; và tổ chức hội thảo để cung cấp thông tin và nhận phản hồi từ nông dân và cán bộ kỹ thuật của địa phương.

 Ban chủ nhiệm.

Sau thời gian triển khai thực hiện, chế phẩm từ chủng xạ khuẩn ST61 và VL20 có khả năng quản lý bệnh cháy lá và bệnh cháy bìa lá lúa.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ