SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng và điều trị ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương
Nghiên cứu do các tác giả Lê Thị Quỳnh Giang, Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh, Võ Thị Thu Thủy – Trường Đại học Dược Hà Nội , Lê Doãn Trí, Vũ Duy Hồng – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thực hiện.

Nhiễm khuẩn hiện là nguyên nhân chính gây tử vong trên bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư máu. Giảm bạch cầu trung tính là một biến chứng phổ biến ở bệnh nhân điều trị hóa chất và cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn trên những bệnh nhân này. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu tương tự được thực hiện tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm bước đầu phân tích và mô tả các phác đồ kháng sinh được sử dụng để dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Đối tượng nghiên cứu là Bệnh án của tất cả bệnh nhân nội trú tại ba khoa điều trị các bệnh máu ác tính trong giai đoạn 2014-2016 theo dữ liệu phân tích tại Khoa Dược-Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương, các bệnh án có ngày ra viện trong khoảng 1/5/2015-31/5/2015, bệnh nhân có tuổi ≥18 và có ít nhất một đợt giảm bạch cầu trung tính.

Nghiên cứu áp dụng các phương pháp hồi cứu, mô tả cắt ngang dựa trên các số liệu và thông tin thu thập từ bệnh án; Tiêu chuẩn đánh giá: Theo hướng dẫn Dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn liên quan đến ung thư của Hệ thống Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (National Comprehensive Cancer Network – NCCN); Xử lý kết quả: Bằng phần mềm Microsoft Excel 2016 và SPSS 22.

Qua thời gian nghiên cứu, kết quả cho thấy trong dự phòng và điều trị khởi đầu nhiễm khuẩn trên bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phác đồ kháng sinh chủ yếu được sử dụng là phác đồ phối hợp (tương ứng là 60,7% và 78,5%). Tỷ lệ phác đồ kháng sinh dự phòng và điều trị khởi đầu nhiễm khuẩn phù hợp với NCCN năm 2015 thấp, tương ứng là 11,5% và 19,0%. Thông qua kết quả này nghiên cứu cũng góp phần cung cấp dữ liệu về thực trạng cũng như đánh giá ban đầu về sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính và góp phần tiến tới các nghiên cứu sâu hơn để giúp cho việc xây dựng hướng dẫn xử trí và kiểm soát nhiễm khuẩn nói chung và trong nhiễm khuẩn ở bệnh nhân ung thư có giảm bạch cầu trung tính nói riêng để áp dụng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tạp chí Dược học -6/2018 (nthang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ