SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Xác định tác nhân gây bệnh thối khô cuống trái cam soàn (Citrus sinensis L.) tại Đồng Tháp
Nghiên cứu do các tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Nữ - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp; Mai Nguyễn Minh Trí - Sinh viên Bảo vệ Thực vật K39, Trường Đại học Cần Thơ; Đoàn Thị Kiều Tiên, Văn Quốc Giang, Huỳnh Kỳ và Nguyễn Thị Thu Nga - Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện.

Triệu chứng và sự hiện diện của vi sinh vật trên vết bệnh

(a) Trái 2 tháng tuổi  (b) Trái 7 tháng tuổi  (c) Triệu chứng bệnh điển hình  (d) Ổ bào tử nấm màu cam trên vết bệnh  (e) Bào tử vô tính hình thành trên vết bệnh

Giống cam soàn có ưu điểm trái tròn, vỏ mỏng, ít hạt, thơm và độ ngọt cao nên được trồng nhiều bởi giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định. Diện tích trồng cam soàn liên tục tăng vài năm gần đây. Theo kết quả điều tra cơ bản của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp về cây cam soàn, tính đến cuối năm 2016, huyện Lai Vung có 2.209 ha trồng cam, trong đó diện tích trồng giống cam soàn khoảng 985 ha. Năng suất cam soàn bình quân khoảng 3 - 4 tấn/100 gốc/năm, giá cam soàn dao động từ 25.000 - 40.000 đ/kg. Từ đó cho thấy thu nhập kinh tế cây cam soàn mang lại là rất lớn.

Từ năm 2011 đến nay, cây cam soàn bị một hiện tượng mà nhà vườn gọi là “bệnh khô cuống trái”. Bệnh thối khô cuống xuất hiện và gây hại khá nghiêm trọng, làm khô cuống và rụng trái vào giai đoạn gần thu hoạch, ảnh hưởng đáng kể đến năng suất cam (Hội làm vườn huyện Lai Vung, 2016). Theo điều tra tình hình dịch bệnh của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lai Vung, huyện có khoảng 230 ha diện tích cam soàn bị thiệt hại với tỷ lệ từ 10 - 30%, cục bộ trên một ít diện tích bệnh gây hại nặng đến 50%. Bên cạnh, bệnh còn xuất hiện và gây hại ở các vùng trồng cam soàn lân cận như huyện Lấp Vò, thành phố Sa Đéc, Châu Thành, ... Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào báo cáo về tác nhân gây bệnh khô cuống trái cam soàn cũng như chưa có biện pháp quản lý bệnh hiệu quả ngoài vườn. Do vậy, việc nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh làm cơ sở cho những nghiên cứu phòng trừ bệnh là rất cần thiết.

Bệnh thối khô cuống trái cam soàn là một đối tượng bệnh mới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất. Mẫu bệnh được thu thập tại Đồng Tháp để quan sát triệu chứng, phân lập và thực hiện quy trình Koch kiểm tra khả năng gây bệnh của 8 dòng nấm. Kết quả xác định được 6/8 dòng phân lập có khả năng xâm nhiễm gây triệu chứng khô cuống trái cam soàn ở điều kiện ngoài vườn và LVg-4 là dòng cho tỷ lệ bệnh cao nhất. Dòng LVg-4 gây bệnh thối cuống trái trên cam soàn ở Đồng Tháp được nhận diện do nấm thuộc loài Colletotrichum gloeosporioides dựa vào đặc tính hình thái và trình tự vùng gen ITS của rRNA. Kết quả này sẽ giúp cho những nghiên cứu tiếp theo về quản lý bệnh khô cuống trái cam soàn ở Đồng Tháp.

Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ-Tập 54, Số 4, Phần B(2018)(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ